| Tervetuloa | Päivitä ajokorttisi |  | Yhteystiedot | Palaute/Viesti | Alkavat kurssit |
 
 | A | B | C | M | T | Pimeä | syventävä-vaihe |

Päivitä ajokorttisi

B-luokka

B- luokan ajokortilla saat ajaa mm. ajoneuvoja, jotka painavat kuormattuna enintään 3,5t ja tällaisella ajoneuvolla saat vetää perävaunua joka ei ole veturiaan raskaampi ja jotka eivät yhteensäkään paina yli 3,5t. Kurssin saa aloittaa jo 17 -vuotiaana.

B-opetuksessa autonamme on BMW 318 sekä Citroen C3. Ensimmäiset ajokerrat ajetaan rauhallisessa ympäristössä Punkalaitumella tai Huittisissa, mutta pääosin ajo-opetus annetaan tutkintokaupungissamme Vammalassa. Kaikkien kanssa käymme harjoittelemassa myös Huittisten ajoharjoitteluradalla ja pimeälläajon simulaattorissa.

Uusi kolmivaiheinen kuljettajaopetusmalli otettiin käyttöön 19.1.2013. Kolmivaiheinen kuljettajaopetus jaetaan toisiinsa kytkeytyviin vaiheisiin: perusvaihe, harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe. Perusvaihe vastaa entistä ensimmäistä vaihetta.

Opetuksen pääpaino on perusvaiheessa, jonka jälkeen seuraa kuljettajantutkinto. Myönnetty ajo-oikeus oikeuttaa siirtymään harjoitteluvaiheeseen, jonka jälkeen suoritetaan kuljettajaopetuksen päättävä syventävä vaihe. Ensimmäisen ja viimeisen vaiheen väli on vähintään kolme kuukautta, mutta pitkäaikaisen ajokortin saa aikaisintaan vuoden kuluttua kuljettajantutkinnosta. Harjoittelu- ja syventävävaihe on suoritettava kahden vuoden kuluessa lyhytaikaisen kortin saamisesta.

Opetuksen voi aloittaa, kun oppilas on täyttänyt 17 vuotta, mutta kortin voi suorittaa vasta täytettyään 18 vuotta.

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään oma roolinsa vastuullisena kuljettajana.

 

Opetuksen vaiheet

Perusvaiheessa teoriaopetusta on vähintään 19 tuntia ja ajo-opetusta vähintään 18 tuntia. Perusvaihe päättyy hyväksytyn kuljettajantutkinnon suorittamiseen ja sen jälkeen saa lyhytaikaisen ajokortin.

Harjoitteluvaiheeseen sisältyy itsenäistä opiskelua ja ajoharjoittelua sekä palautejakso autokoulussa, johon kuuluu 1 tunti teoriaopetusta ja 2 tuntia ajo-opetusta.

Syventävässä vaiheessa kehitetään perusvaiheen opetuksessa ja harjoitteluvaiheessa hankittuja tietoja ja taitoja. Siinä myös lisätään valmiuksia ajaa vaikeissa olosuhteissa, tunnistaa ja välttää vaaratilanteita sekä ottaa huomioon ympäristövaikutuksia. Syventävässä vaiheessa sekä teoriaopetusta että ajo-opetusta on 4 tuntia.

B-luokan syventävän vaiheen opetuksen voi aloittaa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun ajokoe on hyväksytty. Myös harjoitteluvaiheen palautejakson opetus pitää olla saatu.

 

OpiX on mukana10+10 kokeilussa

Trafi myönsi Autokoululiitolle joulukuun alussa historiallisen uudistusmielisen kokeiluluvan, jonka ansiosta autokoulujen oppilaat voivat halutessaan suorittaa autokoulun perusvaiheen lähes puolella nykyisestä lainvaatimasta määrästä. 10+10 -malli koostuu kymmenestä ajotunnista ja kymmenestä teoriatunnista.

Kokeiluluvalla kurssin teoriatunteja voi suoritetaa netin kautta etäopetuksena tai ryhmäopetuksena luokassa. Ajotunteihin sisältyy myös pimeällä ajo simulaattorilla ja liukkaankelin rataopetus. Kurssin hinta on 858€ (+ 171€ viranomaiskulut), jos tutkintoon mennään minimituntimäärällä. Aloitustunti on kaikille sama, jonka jälkeen voidaan sopia miten on edullisinta jatkaa.

Soita Juhalle 0400121039 ja kysy mikä on Sinulle edullisin tie ajokorttiin!