| Tervetuloa | Päivitä ajokorttisi | | Yhteystiedot | Palaute/Viesti | Alkavat kurssit |
 
 | A | B | M | T |  | Riskikoulutus |

Päivitä ajokorttisi

Riskikoulutus

1.7.2018 alkaen kaikki pakollinen opetus on suoritettava ennen tutkintoa. Aiemman syventävän vaiheen oppisisällöt kuten valmius ajaa vaikeissa olosuhteissa, tunnistaa ja välttää vaaratilanteita sekä ottaa huomioon ympäristövaikutuksia suoritetaan nyt ajokorttikoulutuksen loppupuolella.

Tätä osuutta kutsutaan nimellä "riskikoulutus" ja se on suoritettava autokoulussa vaikka muun opetuksen hankkisi opetusluvalla.

Riskikoulutukseen sisältyy 4 tuntia teoriaopetusta ja 4 tuntia ajo-opetusta, joka voidaan osin antaa myös simulaattorilla. Koulutuksessa keskitytään vaikeissa olosuhteissa ajamisen valmiuksiin, tuetaan sääntöjä noudattavan, turvallisen ja vastuullisen ajotavan omaksumista sekä vahvistetaan valmiuksia välttää liikenteen vaaratilanteita ja onnettomuusriskiä lisääviä tekijöitä.

Riskikoulutus suositellaan suoritettavaksi siinä vaiheessa, kun ajokokemusta on jo kertynyt liikenteessä ja auton käsittely- ja hallintataidot sekä liikenteessä toimiminen ovat hyvin hallinnassa.